top of page

Úprava orientačního systému OÚ Pržno


Po 6 letech jsme byli požádáni o doplnění venkovního orientačního systému o další panel.

Vzhledem k faktu, že se jedná o modulový systém Tri-line to nebyl problém.

Všechny šrouby, matice a položky i po těch letech nebyly zkorodovány a tudíž po zkrácení krycích lišt na vnitřních

stranách stojin, jsme mohli pohodlně nový panel nasunout.


Mimo venkovních orientačních systémů vyrábíme a instalujeme interiérové orientační systémy.

U interiérových orientačních systémů klademe důraz na to, aby si byl zákazník pokud možno sám, schopen opravit jednotlivé informace, které má v systému uvedeny a proto se vždy snažíme jít cestou kolejničkových zásuvných modulů.

Za léta praxe jsme viděli nespočet krásných orientačních systémů, u kterých bylo však velmi drahé, popřípadě nemožné

provést změnu informace a proto bývaly polepené izolepou, lepítky, Post-itovyými papírky, což docela snižovalo váhu

instituce ve které se orientační systém nacházel.


bottom of page